Ensiapuvalmius

Ensiapuvalmius

Työpaikalla tulee olla työpaikan olosuhteisiin ja toimintaan nähden riittävästi ensiaputaitoisia henkilöitä ja asianmukainen ensiapuvarustus sekä toimintaohjeet onnettomuustilanteita varten. Työterveyshuolto osallistuu asiantuntijana työpaikan ensiapuvalmiuden suunnitteluun ja järjestämiseen.

Työpaikan vaarojen tunnistus ja riskien arviointi sekä työpaikkaselvitys muodostavat perustan ensiapuvalmiuden suunnittelulle.

Etelä-Karjalan Työkunto Oy järjestää tarvittaessa yrityksen henkilöstölle ensiapukoulutusta. Koulutusta pitävillä työterveyshoitajilla on SPR:n ensiavun ja terveystiedon kouluttajien pätevyys. 

Kysy lisää omalta työterveyshoitajaltasi.