Kriisiapu

Kriisiapu

Yhteisöä kohdanneet järkyttävät tapahtumat

Kun työryhmää tai työyhteisöä kohtaa äkillinen, järkyttävä tapahtuma (esim. onnettomuus tai äkillinen kuolemantapaus), on tarpeen järjestää tapahtuneen purku tai psykologinen jälkipuinti. Tarkoituksena on käsitellä tapahtunut tuoreeltaan, ennen kuin faktat, ajatukset ja tunteet alkavat sekoittua ja mahdollisesti hidastavat tai estävät toipumista.

Jälkipuinnin järjestämiseksi esimiehen olisi heti tapahtuneen jälkeen otettava yhteyttä työterveyshuoltoon, jotta aikaa jälkipuinnin järjestelylle on riittävästi.
Yhteydenotto ensisijaisesti omaan työterveyshoitajaan soittamalla ajanvaraukseen puh. 020 719 9061. Työterveyshoitaja ottaa mahdollisimman pian yhteyttä esimieheen jälkipuinnin sopimiseksi.

Suuronnettomuustilanteissa työterveyshuolto huolehtii työntekijöiden kriisiavun järjestämisestä yhdessä muun kriisiorganisaation kanssa. Psykososiaalisen tuen johtaja tai päivystävä palomestari ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon, ensisijaisesti Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n toimitusjohtajaan tai ylilääkäriin.

Yksittäistä työntekijää kohdanneet järkyttävät tapahtumat

Jos sinua kohtaa äkillinen, järkyttävä tapahtuma (esim. onnettomuus tai läheisen äkillinen kuolema), voit ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon soittamalla ajanvaraukseen puh. 020 719 9061. Sinut ohjataan mahdollisimman pian terveydenhuollon ammattilaisen luokse keskustelemaan ja arvioimaan mahdollista tuentarvetta ja sen kiireellisyyttä.  

Apua löydät myös seuraavista:

Valtakunnallinen kriisipuhelin http://www.mielenterveysseura.fi/fi/tukea-ja-apua/kriisipuhelin-apua-el%C3%A4m%C3%A4n-kriiseihin

Rikosuhripäivystys http://www.mielenterveysseura.fi/fi/tukea-ja-apua/rikosuhrip%C3%A4ivystys-tukee-ja-neuvoo

Mielenterveys- ja päihdepäivystys (24/7)
Etelä-Karjalan keskussairaala, Valto Käkelän katu 1, psykiatrian siipi, 1. krs, 53130 Lappeenranta
puh. 05 352 4610  

Saimaan kriisikeskus https://www.saimaankriisikeskus.net/ajanvaraus/

Oma-apu ohjelmia ja itsehoito-ohjeita:

Selma/mielenterveystalo https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/selma/Pages/default.aspx

Mielenterveysseura http://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/vaikeat-el%C3%A4m%C3%A4ntilanteet/kriisit/traumaattinen-kriisi

Traumaterapiakeskus, itsehoito http://www.traumaterapiakeskus.com/7