Terveystarkastus

Terveystarkastukset

Terveystarkastuksissa arvioidaan ja tuetaan työkykyäsi, arvioidaan kuntoutustarvettasi, edistetään terveellisiä elämäntapoja, annetaan tietoa työn riskeiltä suojautumiseksi ja kerätään tietoa työstäsi. Jokaisen terveystarkastuksen yhteydessä laaditaan henkilökohtainen terveyssuunnitelma yhdessä sinun kanssasi. Terveyssuunnitelmaasi kirjataan terveyden ja työkyvyn kannalta oleellisimmat tavoitteet ja laaditaan konkreettinen suunnitelma tavoitteidesi saavuttamiseksi.

Terveystarkastukset toteuttaa pääsääntöisesti työterveyshoitaja. Työterveyslääkärin tarkastusta tarvitaan esimerkiksi silloin, kun

  • työssäsi on erityinen sairastumisen vaara tai työsi asettaa erityisiä vaatimuksia terveydelle
  • sinulla on työperäiseen sairauteen viittaavia oireita
  • sinulla on aikaisemmin todettu työperäinen sairaus tai ammattitauti
  • sinulla on työkykyyn vaikuttavia sairauksia tai oireita
  • tarvitset kuntoutustarpeen arviointia

Työterveyshuollon ammattihenkilöiden harkintaan perustuen terveystarkastusta voi toteuttaa työterveyshuollon asiantuntija kuten työfysioterapeutti fyysisen toimintakyvyn osalta ja työterveyspsykologi henkisen hyvinvoinnin osalta.

Täytä ja tulosta oheinen terveystarkastuksen esitietokysely ennen tarkastukseen tuloa ja tuo se mukanasi työterveyshoitajan vastaanotolle. (Huom: lomake vaatii tallennuksen ennen täyttöä)

Terveystarkastuksen esikysely


Määräaikaistarkastukset

Määräaikaistarkastuksia tehdään työtä aloitettaessa sekä määrävälein, kun työstäsi voi aiheutua erityistä sairastumisen vaaraa. Määräaikaistarkastusten tarkoituksena on ehkäistä mahdollinen työstä aiheutuva haitta sinun terveydellesi.

 

Terveystarkastus työ- ja toimintakyvyn arvioimisessa ja tukemisessa

Terveystarkastukset työ- ja toimintakyvyn arvioimiseksi ja tukemiseksi ovat osa työterveyshuollon lakisääteistä toimintaa. Näissä tarkastuksissa selvitetään jäljellä olevaa työkykyäsi, arvioidaan työn muokkauksen tarvetta ja hyödynnetään kuntoutuksen mahdollisuuksia.

 

Sähköiset terveyskyselyt

Terveydentilaasi ja työkykyäsi sekä niihin liittyviä riskejä voidaan kartoittaa sähköisten kyselylomakkeiden avulla. Sähköiseen terveyskyselyyn vastaamisen jälkeen saat palautteen kyselystä. Kyselyn tulosten perusteella työterveyshuolto voi tarvittaessa kutsua sinut henkilökohtaiseen tapaamiseen. Sähköiset terveyskyselyt sopivat hyvin myös, kun työpaikkaselvityksen yhteydessä halutaan selvittää työntekijöiden terveys- ja työkykytilannetta.
Huom! Sähköisen terveyskyselyn käyttö tulee olla kirjattuna yrityksenne toimintasuunnitelmaan.