Tietojen antaminen, ohjaus ja neuvonta

Tietojen antaminen, ohjaus ja neuvonta

 

Tietojen antaminen, ohjaus ja neuvonta (TANO) on työterveyshuollon lakisääteistä toimintaa. Työterveyshuollon henkilökunta selvittää ja opastaa (työ)terveyteen, työkykyyn ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa niin yksilövastaanotoilla, terveystarkastuksissa, työpaikkakäynneillä kuin myös eri sidosryhmien palavereissa.

Työterveyshuollon eri ammattiryhmät antavat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa yksilöllisesti terveyteen ja sen ongelmiin liittyvissä kysymyksissä vastaanotoillaan.

Ryhmämuotoista ohjausta ja neuvontaa suunnitellaan yhdessä työnantajan kanssa työntekijöiden työkyvyn tueksi. Tällä hetkellä ryhmämuotoista ohjausta on tarjolla mm. uniongelmiin, uupumukseen, krooniseen kipuun sekä tuki-ja liikuntaelinvaivoihin.  Ryhmiin osallistujat valikoituvat työterveyshoitajan tai – lääkärin vastaanottojen kautta.