Työfysioterapia

Työfysioterapia

Työfysioterapia on osa lakiin perustuvaa työterveyshuoltoa joka kohdistuu työntekijään, työympäristöön tai työyhteisöön. Tavoitteena on hyvinvoiva ja työkykyinen työntekijä, turvallinen työympäristö sekä toimiva ja tuottava työyhteisö. Työfysioterapeutti toimii työterveyshuollon asiantuntijana.

Työpaikalla tapahtuva toiminta

Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvityksen tavoitteena on selvittää työolojen ja työympäristön terveydellinen merkitys. Selvitys toimii pohjana työterveyshuollon, tila-, kaluste- ja työolojen suunnittelulle ja mahdollisille muutosehdotuksille. Työpaikkaselvitys tehdään yhteistyössä työterveyshuollon, työpaikan edustajien ja työsuojelun kanssa.

Suunnattu työpaikkaselvitys

Suunnatun työpaikkaselvityksen tarkoituksena on antaa työtapoihin ja ergonomiaan liittyvää neuvontaa sekä suosituksia. Tavoitteena on, että työpisteen ergonomia tukee työntekijän hyvinvointia ja työn sujuvuutta. Lisäksi työntekijälle annetaan itsehoito-ohjeita tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.

Tila- ja kalustesuunnitteluun osallistuminen

Työfysioterapeutti osallistuu pyydettäessä työtilojen suunnitteluun ja muutostarpeiden arviointiin yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. Työfysioterapeuttia voidaan konsultoida mm. uusien tilojen ergonomian suunnittelussa ja kalusteiden, työ- ja apuvälineiden sopivuuteen ja tarpeellisuuteen liittyvissä asioissa.

Ergonomia-infot ja luennot

Työyhteisöille järjestetään pyydettäessä ergonomia-infoja sekä luentoja fyysisen työ- ja toimintakyvyn tueksi.
Info-tilaisuuksissa ja luennoilla osallistujat saavat tietoa mm ergonomian perusteista, tuki- ja liikuntaelimistölle turvallisista työasennoista, työliikkeistä, työn tauotuksesta sekä fyysisen hyvinvoinnin itsehoidosta.

 

Yksilöön kohdistuva toiminta

Fysioterapeuttinen ohjaus- ja neuvonta

Työfysioterapeutin vastaanotolla Sinulle ohjataan yksilöllisiä tuki- ja liikuntaelimistön harjoitteita sekä annetaan itsehoito-ohjeita ja neuvoja työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Ohjautuminen vastaanotolle tapahtuu työterveyshoitajan tai työterveyslääkärin suosituksesta.

 

Työkyvynarvio

Työkyvynarvioinnissa työfysioterapeutti arvioi sairauden, vian tai vamman aiheuttamaa haittaa työ- ja toimintakyvyllesi suhteessa omaan työhösi ja osaamiseesi. Samalla määritellään jäljellä olevaa työ- ja toimintakykyäsi.

Kuntotestaus

Kuntotestit suunnitellaan ja toteutetaan työntekijän/ ryhmän tarpeiden pohjalta, esimerkiksi osana laajempaa TYKY- projektia. Kuntotestin tarkoituksena on saada tietoa tämän hetkisestä kunnostasi sekä motivoida Sinua huolehtimaan omasta työkyvystäsi ja hyvinvoinnistasi. Kuntotestien perusteella annetaan yksilöllisiä ohjeita työkunnon ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Ryhmätoiminta

Työfysioterapeutti on mukana moniammatillisesti toteutetuissa ryhmissä kuten esimerkiksi uni-, uupumus- ja kipuryhmät.
Tuki- ja liikuntaelinryhmät ovat työfysioterapeutin ohjaamia ryhmiä, jotka toteutetaan osana yrityksen työkykyä ylläpitävää toimintaa. Ryhmän tavoitteena on antaa osallistujille tietoa, taitoja ja kokemuksia, joiden pohjalta he pystyvät itse vaikuttamaan työkykyynsä ja terveyteensä.