Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvitykset

Työpaikkaselvitys on työterveyshuoltotoiminnan perusta. Työpaikkaselvityksillä hankitaan tietoja työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä.

Työpaikkaselvityksen tavoitteena on työympäristön mahdollisten terveysvaarojen ennaltaehkäisy sekä työyhteisön toimintakyvyn edistäminen. Työpaikkaselvitys tehdään toimintaa aloitettaessa, työn tai työolosuhteiden olennaisesti muuttuessa, työterveyshuoltoon kertyneen tiedon perusteella tai toimintasuunnitelman mukaisin määräajoin.

Työpaikkaselvityksissä on mukana työterveyshoitaja ja työterveyslääkäri sekä tarvittaessa työfysioterapeutti ja muita asiantuntijoita tarpeesta riippuen.