Työterveysneuvottelu

Työterveysneuvottelu

Mitä se on ja miten siihen valmistautua?

Mikäli työkykyongelmiisi ei työpaikan keinoilla löydetä sopivia ratkaisuja, pidetään työterveysneuvottelu työterveyshuollossa.
Työterveysneuvottelun tarve voi tulla monista syistä: työkykysi on alentunut, sinulla on sairauslomia, päihdeongelmia tai työantajalla on huoli sinun työkyvystäsi ja voinnistasi.
Työterveysneuvottelussa sovitaan esimerkiksi työhön paluustasi, työkyvystäsi ja/tai kuntouttavista toimista. Sairauslomalta työhön paluun työterveysneuvottelu pidetään hyvissä ajoin, ennen työhön palaamistasi.

Osallistujat:

Sinun ja lähiesimiehesi lisäksi työterveysneuvotteluun voi osallistua työpaikaltasi muita esimiehiä ja henkilöstöasiantuntijoita. Sinun pyynnöstäsi myös työsuojelu- tai luottamusorganisaation edustaja voi olla mukana. Työterveyshuollosta läsnä ovat työterveyshoitaja, työterveyslääkäri ja tarvittaessa asiantuntijoista työfysioterapeutti tai työterveyspsykologi. Erityistilanteissa myös muun terveydenhuollon tai kuntoutuslaitoksen edustajan läsnäolo on mahdollista.
Neuvottelun kutsuu kokoon useimmiten työterveyshuolto tai esimies.

Tavoitteet:

Työterveysneuvottelun tavoitteena on pohtia ratkaisuja työntekijän työkyvyn tukemiseksi huomioiden työpaikan, työnantajan, Kelan, kuntoutuslaitosten ja vakuutusyhtiöiden sekä muun terveydenhuollon mahdollisuudet ja tukitoimet.
Neuvottelun tarkoituksena on tukea sinun työkykyäsi; se on kaikkien yhteinen tavoite.

Neuvotteluun valmistautuminen ja neuvottelun kulku:

Jokaisen osallistujan on tärkeää valmistautua neuvotteluun. 
Esimies käy varhaisen tuen keskustelun kanssasi ennen neuvottelua, miettiäkseen millaisia työkykyä tukevia ratkaisuja työpaikalla on mahdollista tehdä.
Sinun on hyvä myös itse miettiä vaihtoehtoisia ratkaisuja ja työkykyäsi tukevia toiveita ennen neuvottelua. Ota tekemäsi muistiinpanot mukaan neuvotteluun.
Työterveyshuolto muodostaa kokonaiskuvan terveydentilastasi ja toimintakyvystäsi sekä työnkuvastasi, työsi vaatimuksista ja työkyvystäsi tapaamalla sinut ennen neuvottelua.

Työterveysneuvottelun puheenjohtajana toimii yleensä työterveyslääkäri ja siitä laaditaan muistio. Kaikki työterveysneuvottelussa käsitellyt asiat ovat luottamuksellisia.
Neuvottelussa ei ole tarkoitus puhua henkilökohtaisista terveysongelmistasi, vaan niistä asioista, jotka haittaavat työsi tekemistä.
Neuvottelu on harvoin kertatilaisuus vaan ennemminkin prosessi, jossa suunnitellaan ja seurataan yhteistyössä sovittujen ratkaisukeinojen toteutumista ja onnistumista.