Työterveyspainotteinen sairaanhoito

Työterveyspainotteinen sairaanhoito

Työnantaja voi tarjota lakisääteisen työterveyshuoltopalvelun lisäksi työntekijöillensä sairaanhoitopalvelua.
Varmista työnantajaltasi työterveyshuoltosopimuksenne laajuus.
Sairaanhoitomme on työterveyspainotteista eli keskitymme työhön keskeisesti liittyviin tai työntekoa pitkäaikaisesti haittaaviin sairauksiin ja tapaturmiin.
Työterveyshoitaja tekee ensiarvion hoidon tarpeesta ja ohjaa sinut tarvittaessa työterveyslääkärille tai työterveyshuollon asiantuntijalle. Huomioithan, että työterveyshuollolla ei ole päivystysvelvoitetta, joten akuutissa tilanteessa sinut saatetaan ohjata hakemaan apua muualta itsemaksaen.

Työterveyspainotteinen sairaanhoito ja työkyvyn tukeminen

Työterveyspainotteisen sairaanhoidon tavoitteena on hyvän hoidon varmistaminen, tarvittavaan hoitoon ohjaaminen sekä työkykysi ja hyvinvointisi seuranta ja tukeminen. Työterveyspainotteinen sairaanhoito on osa työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyötä, jonka tavoitteena on työkykysi tukeminen. Työterveyshuolto ottaa kantaa tarvittaviin tukitoimiin ja yhdessä sovittu jatkosuunnitelma kirjataan potilaskertomukseesi.

Akuutti sairauspoissaolo

Selvitä työpaikkasi sairauspoissaolokäytännöt. Useissa yrityksissä on mahdollisuus käyttää ns. omailmoitteista sairauspoissaoloa 1-7 päivää esimiehen luvalla, varmista omalta esimieheltäsi päivien lukumäärä. Kun sairastut, eikä esimiehen lupa työstä poissaoloon riitä tai tarvitset arviota sairauteesi liittyen, varaa aika työterveyshoitajan vastaanotolle nettiajanvarauksen kautta tai soita ajanvarausnumeroon.

Pitkät sairauspoissaolot

Mikäli sairauspoissaolosi jatkuu pitkään, varaa hyvissä ajoin ennen poissaolon päättymistä joko soittoaika tai vastaanottoaika omalle työterveyshoitajallesi.
Tarvittaessa työterveyshoitaja järjestää työterveysneuvottelun sinun, esimiehesi ja työterveyshuollon kesken.

 

Työterveyshuollossa emme hoida seuraavia asioita:

  • Kosmeettiset luomien ja pattien näytöt/poistot
  • Kosmeettiset ihottumat, jotka eivät vaikuta työkykyyn
  • Ajokorttitodistukset, muuhun kuin ammattiautoiluun tai työajoon liittyen
  • Gynekologiset seurantatarkastukset tai hormonikorvaushoitojen aloitukset / seurannat ja raskauden suunnittelu ja ehkäisy, sterilisaatiolähetteet tai vaihdevuosivaivojen hoito
  • Työterveyshuollon ulkopuolelta määrätyt laboratoriokokeet
  • Vapaa-ajan matkustukseen liittyvät rokotteet ja lääkkeet
  • Harrastuksiin ja muuhun työhön / opiskeluun liittyvät todistukset

 

Tästä toimintaohjeisiin