Työterveyspsykologi

Työterveyspsykologi

Työterveyspsykologit ovat osa moniammatillista työterveystiimiä. Päästäksesi psykologin palveluihin tarvitset aina lähetteen työterveyslääkäriltä tai -hoitajalta.

Työterveyspsykologi ohjaa ja neuvoo asiakkaita vastaanotollaan, tekee tarvittaessa terveystarkastuksia joihin voi liittyä psykologinen arviointi ja tutkimus. Psykologille ohjautumisen perusteena on aina työkykyyn liittyvät asiat.

Psykologi ohjaa ja neuvoo myös ryhmiä. Ryhmät voivat olla työpaikalle räätälöityjä tai työterveyshuollossa kokoontuvia ryhmiä, liittyen esimerkiksi nukkumisen ongelmiin tai stressin hallintaan.

Työterveyspsykologi osallistuu työpaikkakäynteihin ja -selvityksiin erityisesti työn psykososiaalisten kuormitustekijöiden arvioimiseksi. Mikäli työyhteisössä todetaan psykososiaalista kuormitusta, konflikteja tai kriisejä, työterveyspsykologi osallistuu osana moniammatillista työterveystiimiä näiden asioiden selvittelyyn ja ratkaisemiseen. Toiminta tapahtuu aina yhteistyössä esimiesten ja työnantajan kanssa.