Toimintaohjeet

Toimintaohjeet

Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan on merkitty yrityksesi yhteyshenkilöt työterveyshuoltoon sekä yritykselle nimetty työterveyshoitaja. Mikäli toimintasuunnitelma ei ole nähtävilläsi, kysy sitä esimieheltäsi tai työsuojeluvaltuutetulta.

Ajanvaraus

Mikäli hakeudut työterveyshuoltoon ensimmäistä kertaa, sinun on varattava aika puhelimitse, koska henkilötietosi eivät ole vielä rekisterissämme. Jatkoaikoja voit myös varata  verkkoajanvarauksessamme.

Netissä voit varata työterveyshoitajien vastaanottoaikoja sekä hoitajien ja lääkäreitten puhelinaikoja.

Sähköinen resepti

Käytämme ainoastaan sähköistä lääkemääräystä (katso www.kanta.fi).

Sähköisen reseptin uudistamispyynnön voi tehdä sähköisesti valtakunnallisen palvelun kautta tai jättämällä uusintapyynnön apteekissa.

Ota yhteyttä toimipisteemme ajanvaraukseen tai omaan työterveyshoitajaasi, mikäli sinulla on uusittava lääkemääräys lääkkeelle joka vaatii kontrolleja määrävälein. Haluamme näin varmistaa sairautesi mahdollisimman hyvän hoitotasapainon ja että lääkityksesi on kohdallaan.

 

eArkisto

Lue lisää

Työtapaturmat

Vakavissa tapaturmissa hakeudu suoraan keskussairaalan päivystykseen.

Kun sinulla on vakuutustodistus, voit hakeutua mihin tahansa alueen terveydenhuoltopalveluyksikköön. Vakuutustodistus toimii maksusitoumuksena. Jotta pystymme varmistamaan työkyvynhallinnan ja seurannan, ota sairauslomaa aiheuttavissa tapaturmissa yhteys myös omaan työterveyshoitajaasi.

Mikäli sinulle sattuu tapaturma vapaa-ajalla, selvitä omien vakuutustesi kattavuus ja hakeudu terveysasemalle tai yksityiselle lääkäriasemalle.

Laboratorioiden ja kuvantamisen ajanvaraukset

Lue lisää