eArkisto

Sähköinen potilastiedon arkisto (eArkisto)

Käytämme valtakunnallista Potilastiedon arkistoa, jonne terveyshuollon palveluiden antajat tallentavat potilaidensa hoitotietoja. Potilastiedon arkistosta voidaan hoitosuhteen voimassa ollessa hakea potilastietojasi sinun suostumuksellasi. Tämä nopeuttaa ja parantaa tiedonkulkua sekä voidaan välttää päällekkäisiä tutkimuksia ja hoitoja. Suostumuksen ja kiellot voit antaa Omakanta-palvelussa tai työterveyshuollossa asioidessasi. Voit siis itse vaikuttaa siihen, kuka käyttää tietojasi.

Käyntitekstisi näkyvät omakannassa viimeistään viiden vuorokauden kuluttua käynnistäsi.

Viitearvoissa olevat eli normaalit laboratoriotuloksesi näkyvät Omakannassa 2 vrk kuluttua hoitajan/lääkärin kuittauksesta. Mikäli tulokset eivät ole viitearvoissa, näissä menee kauemmin jotta hoitaja/lääkäri ehtii ottaa sinuun yhteyttä.

Mikäli huomaat virheellistä tietoa omissa tiedoissasi, ota yhteyttä tietosuojavastaava Tuija Lautalaan, puh 040 171 8886.

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu, jossa voit itse katsella omia potilastietojasi. Omakantaan kirjaudut pankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla (HST-kortti) tai mobiilivarmenteella. Tunnisteilla varmennetaan kirjautujan henkilöllisyys, koska niiden käyttö vastaa allekirjoitusta.